Bản chất của tình thương

Bản chất của tình thương

Tình thương là chất liệu sống của con người, nói chung là của tất cả hữu tình chúng sinh. Nếu không có tình thương nuôi dưỡng, chúng ta khó sống tốt đẹp. Vì thế, tình thương rất quan trọng, rất cần thiết cho sự sống mọi người trên cuộc đời này. Tuy nhiên, sự sống của...
0937418268
chat-active-icon