[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Hero_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]

[kad_youtube url=”https://youtu.be/JH8AsvWhTtw” ]

Bé Bảo Nguyên – 10 tuổi

Biết lễ độ, hiếu thảo với ông bà cha mẹ.

 

[kad_youtube url=”https://youtu.be/UJTP05C5cjg” ]

Bé Hải Ngọc – 6 tuổi

Biết quan tâm, yêu thương, giúp đỡ những người xung quanh

[kad_youtube url=”https://youtu.be/KyokY5X3-lw” ]

Bé Cát Tường – 8 tuổi

Luôn tươi cười, nhiệt tình, hưng phấn và đầy tính sáng tạo.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Features_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Hero_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]

[kad_youtube url=”https://youtu.be/AK3_zaBsLsU” ]

Hướng dẫn 4 bước chơi Bộ thẻ thần kỳ và Audio cho bé

 

[kad_youtube url=”https://youtu.be/-xjbNMEK8Yw” ]

Hướng dẫn 4 bước chơi Bộ thẻ Kiz@family và Video Kiz dành cho tuổi mầm non

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Cta_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Cta_Widget”][/siteorigin_widget]