Trách nhiệm – Hiểu về trái tim | Minh Niệm

Trách nhiệm – Hiểu về trái tim | Minh Niệm

Hãy ý thức rằng ta đang gìn giữ gia tài rất quý báu của tổ tiên và phải có trách nhiệm trao truyền cho con cháu. Mời nghe audio Trách nhiệm – Hiểu về trái tim của thầy Minh Niệm với giọng đọc của diễn viên, MC Đại Nghĩa Có làm có chịu...
Ích kỷ – Hiểu về trái tim | Minh Niệm

Ích kỷ – Hiểu về trái tim | Minh Niệm

Ích kỷ là thái độ sống nông cạn và tầm thường nhất của con người. Mời nghe audio Ích kỷ – sách nói Hiểu về trái tim của thầy Minh Niệm với giọng đọc của ca sĩ Cẩm Ly Ta và không phải ta Khi nhìn vào đóa hoa đào, có thể ta cho rằng nó là tinh túy...
Khiêm cung – Hiểu về trái tim | Minh Niệm

Khiêm cung – Hiểu về trái tim | Minh Niệm

Ta chỉ có thể học tập được đức khiêm cung, nếu ta may mắn ý thức được những gì ta có hôm nay phải nhờ vào công lao của rất nhiều người đã nâng đỡ. Mời nghe audio Khiêm cung – sách nói Hiểu về trái tim của thầy Minh Niệm với giọng đọc của diễn viên Tăng Bảo Quyên...
Độc tài – Hiểu về trái tim | Minh Niệm

Độc tài – Hiểu về trái tim | Minh Niệm

Quyền lực nếu nằm trong tay của những kẻ thiếu hiểu biết và thiếu đạo đức thì đó là mối hiểm họa cho xã hội và toàn thế giới. Mời nghe audio Độc tài – Sách nói Hiểu về trái tim của thầy Minh Niệm với giọng đọc NSUT Thành Điền và Thanh Kim Huệ Phá vỡ thế cân...
Thảnh thơi – Hiểu về trái tim | Minh Niệm

Thảnh thơi – Hiểu về trái tim | Minh Niệm

Không có con đường nào đưa tới sự thảnh thơi mà bản thân nó không phải là thảnh thơi. Mời nghe audio Thảnh thơi – Sách nói Hiểu về trái tim của thầy Minh Niệm với giọng đọc của giọng đọc của MC Anh Quân Phương tiện cũng là mục đích Người Việt Nam nào...
0937418268
chat-active-icon